Här kan du se några av yogas asanas (positioner) tillsammans med sitt namn på sanskrit. Enjoy!